Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów w Gminie Bolesławiec - informacja dla przedsiębiorców

INFORMACJA O WARUNKACH I SPOSOBIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 3. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
 4. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

 

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Gmina Bolesławiec przejęła odbiór odpadów komunalnych,  do których nie zalicza się np. odpadów z produkcji lub przeróbki. Umowę na odbiór odpadów innych niż komunalne należy podpisać z dowolnie wybraną firmą, posiadającą stosowne uprawnienia, natomiast umowę zawartą z dotychczasowym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych na odbiór tych odpadów należy rozwiązać ze skutkiem na koniec grudnia 2015 r. Obowiązek złożenia deklaracji mają wszystkie działalności gospodarcze na terenie Gminy Bolesławiec.

Deklaracja do pobrania:

PDFko-1-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
DOCXko-1-deklaracja-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.doc.docx

 

 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest częścią deklaracji, właściciele nieruchomości niezamieszkałej obliczają w oparciu o obowiązujące stawki opłaty, które są uzależnione od sposobu zbierania odpadów komunalnych (selektywnie lub w sposób zmieszany) i wielkości pojemników na terenie danej nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów.

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi zmieszanymi, zbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany)
Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m3 (110 litrów) 44,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
2. 0,12m(120 litrów) 48,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
3. 0,24m(240 litrów) 96,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
4. 0,36m(360 litrów) 144,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
5. 0,66m3 (660 litrów) 264,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
6. 0,77m3 (770 litrów) 308,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
7. 0,80m3 (800 litrów) 320,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru
8. 1,10m3 (1100 litrów) 440,00 zł co 2 tygodnie brak odbioru brak odbioru brak odbioru

W przypadku dużej ilości odpadów (tj. więcej niż 4,4m3 miesięcznie) prosimy o kontakt w celu indywidualnego podejścia do nieruchomości.

 

Miesięczna stawka opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny (pozostałymi po segregacji)(Opłata naliczana jest tylko za odbiór odpadów pozostałych po segregacji, odpady segregowane odbierane są bezpłatnie w każdej ilości pod warunkiem odpowiedniego oznakowania)

Lp. Pojemność pojemnika na odpady zmieszane Opłata miesięczna Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych Częstotliwość odbioru plastiku Częstotliwość odbioru szkła Częstotliwość odbioru papieru
1. 0,11m(110 litrów) 27,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
2. 0,12m(120 litrów) 29,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
3. 0,24m(240 litrów) 58,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
4. 0,36m(360 litrów) 87,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
5. 0,66m(660 litrów) 160,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
6. 0,77m(770 litrów) 186,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
7. 0,80m(800 litrów) 194,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni
8. 1,10m(1100 litrów) 266,00 zł co 2 tygodnie co 4 tygodnie co 8 tygodni co 8 tygodni

 W przypadku dużej ilości odpadów (tj. więcej niż 4,4m3 miesięcznie) prosimy o kontakt w celu indywidualnego podejścia do nieruchomości.

 

 1. TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Właściciele nieruchomości niezamieszkałej wnoszą opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny rachunek bankowy gminy (otrzymany podczas złożenia deklaracji lub listownie), do dnia 15 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

 1. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku zebrania większej ilości odpadów selektywnie zebranych, które nie zmieszczą się w pojemniku, zostaną one odebrane w workach, oznaczonych odpowiednim kolorem (tj. szkło – worek zielony; plastik, opakowania wielomateriałowe i metale – worek żółty; papier – worek niebieski).

Wersja XML