Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Adres: Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B, 59-700 Bolesławiec

Rodzaj jednostki: Ośrodek Kultury

Organizacja jednostki: jednostka podstawowa

Organizator jednostki: samorząd gminy

Adres strony WWW: gokis.boleslawiec.org

Pracownie działające w jednostce: plastyczna, wokalna, tańca ludowego, nauki gry na instrumentach, nauki języka angielskiego, tańca break dance.

GOKiS w Kruszynie jest centralnym punktem gminy. Jednocześnie zawiaduje Domami Ludowymi i salami zebrań (które nie są filiami ani oddziałami) w następujących miejscowościach: Chościszowice, Dobra, Golnice, Kraszowice, Suszki, Krępnica, Kruszyn (sala konferencyjna i Dom Ludowy), Lipiany, Łąka, Łaziska, Bolesławice, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Mierzwin, Ocice, Parkoszów, Stare Jaroszowice, Żeliszów, Otok, Stara Oleszna, Kraśnik Górny, Trzebień Mały, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Trzebień.

GOKiS nieodpłatnie użycza Domy Ludowe i sale zebrań na spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, które działają przy Powiatowej Radzie KGW oraz Stowarzyszeniom i innym podmiotom, wykazującym wyższe cele społeczne. Spotkania dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się w zespołach tematycznych:

Ośrodek realizuje swoje zadania wykorzystując do tego celu istniejące na terenie gminy sale zebrań, Domy Ludowe, boiska  i szatnie sportowe.

GOKiS prowadzi także działalność w zakresie popularyzacji czytelnictwa poprzez sześć bibliotek: w Kruszynie, Brzeźniku, Trzebieniu, Kraśniku Dolnym, Ocicach i Żeliszowie, gdzie oprócz znanych pozycji wydawniczych można znaleźć informacje dotyczące własnego regionu.

 

IMPREZY CYKLICZNE
 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

OPIS DZIAŁANOŚCI 

Gmina Bolesławiec rozciąga się wraz ze swoimi 30 miejscowościami wokół miasta Bolesławiec. Składa się w większości z niewielkich miejscowości o małej liczbie dzieci i młodzieży. Obserwujemy większą aktywność małych społeczności oddalonych od miasta. W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zorganizował 90 imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Najczęściej powtarzającymi się imprezami rekreacyjnymi były: ”Ferie bez nudy” oraz „Wakacje z GOKiS-em” skierowane programowo do dzieci i młodzieży. Najliczniejszą grupą wiekową były dzieci w wieku 3 - 16 lat. Zaobserwowano wzrost liczby uczestników na zajęciach zimowych i wakacyjnych w porównaniu do ubiegłych lat. Większość imprez (festyny, tematyczne święta) miała charakter jednodniowy. Imprezy wzbogaciły występy lokalnych zespołów o zróżnicowanym charakterze i programie. Konkursy, przeglądy i turnieje były w równym stopniu adresowane do dzieci i młodzieży jak i dorosłych odbiorców. Najliczniejszą grupą, uczestniczącą w konkursach była młodzież w wieku 10 - 16 lat. Konkursy cieszące się największą popularnością i mające charakter ogólnopolski to: Konkurs Epistolograficzny LIST, Konkurs Fotografii cyfrowej i Maraton Układania Puzzli „MAUPa”. Nowością były w tym roku: Spotkania integracyjne dla rodzin, pokazy iluzjonistyczne, spektakle animacyjne, wystawy fotograficzne i plastyczne.

Większość imprez była finansowana lub współfinansowana ze środków własnych, dotacji z urzędu Gminy Bolesławiec w ramach realizacji zadań własnych gminy. Wybrane imprezy były dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.          

Udział we wszystkich imprezach był bezpłatny i powszechny, wszystkie imprezy miały charakter niedochodowy a swoją działalnością aktywizowały i integrowały społeczność wiejską.

Wersja XML