Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymagania bhp przy obsłudze urządzeń technicznych w obejściu

Prawie w każdym gospodarstwie (zakładzie rolnym oraz gospodarstwie indywidualnym) jako środek transportu oraz do napędu maszyn jest używany ciągnik rolniczy.

Oto kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa jego obsługi:

Nie wolno:

Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy wszystkich stacjonarnych maszyn i urządzeń należy:

Zabrania się podczas ruchu maszyny lub przy włączonym napędzie:

Bardzo ważną zasadą w zakresie bezpieczeństwa pracy jest zabezpieczenie (przed dostępem ludzi) pasów przenoszących napęd lub innych długich, ruchomych elementów (np.: łańcuchów, pasków klinowych) barierkami ochronnymi o wysokości 110 cm po obu stronach oraz zabezpieczenie przejść pod pędnią.

Prace wykonywane codziennie w gospodarstwach rolnych są bardzo zróżnicowane i wymagają użycia wielu narzędzi ręcznych. Narzędzia, np. grabie, grace, siekacze, sikiery, powinny znajdować się w wyznaczonych miejscach, nigdy rzucone bezładnie lub zostawione pod ścianą. Drobne narzędzia ręczne (młotki, noże, dłuta, nozyce, piłki) powinny być przechowywane w szufladzie lub w szafce. Takie narzędzia jak: siekiera, kosa, łom, widły, kilof powinny mieć swoje miejsce w oddzielnym przeznaczonym do tego pomieszczeniu (magazynku).

W gospodarstwie indywidualnym (rodzinnym) pomieszczenie to nie powinno być dostępne dla dzieci.

Niedozwolone jest:

Anna Krystyniak KRUS

Wersja XML