Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura Urzędu Gminy

Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Bolesławiec

Wójt Gminy
Skarbnik Zastępca Wójta Sekretarz
Stanowisko ds. pozyskiania środków zewnętrznych oraz współpracy
Referat Finansowo-Budżetowy Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Referat Inwestycji i Infrastruktury Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Stanowisko ds rolnictwa i działalności gospodarczej Stanowisko ds. inwestycji i infrstruktury Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr
Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury oraz zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Stanowisko ds. dowodów osobistych i archiwum
Stanowisko ds. poboru podatków i opłat lokalnych Stanowisko ds. ochrony środowiska Stanowisko ds. budownictwa Stanowisko ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych i obrony cywilnej
Stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stanowisko ds. planowania przestrzennego Kierowca - operator maszyn specjalnych Stanowisko ds. promocji i public relations
Stanowisko ds. gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym Informatyk
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady
Stanowisko ds. administracyjnych, obsługi sekretariatu i BHP
 
Wersja XML