Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Bolesławiec planuje w kolejnych latach zrealizować zadanie polegające na budowie budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn. W ramach zadania powstanie budynek, który będzie posiadał pomieszczenia techniczne, biurowe oraz do działalności artystycznej. Planuje się również wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej.

W związku z powyższym ogłosiliśmy nabór na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na w/w zadanie. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: [LINK

Wersja XML