Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga spis rolny także w terenie od 10 października

Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego, od 10 października br. wywiady z respondentami mogą być realizowane telefonicznie lub bezpośrednio w terenie. Jednocześnie przypominamy, iż można dokonać spisu rolnego w formie samospisu internetowego poprzez stronę https://spisrolny.gov.pl/

Prosimy uważać na osoby nie posiadające żadnej legitymacji, a podającej się za rachmistrzów.

Jak poznać rachmistrza?

Rachmistrz posiada identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny, umieszczony w widocznym miejscu, zawierający następujące informacje:

W załączeniu Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego [DOCXKomunikat_Dyrektora CBS _PSR2020_08102020.docx] w tej sprawie oraz „ściągawka” [PDFŚciągawka_dla_rolników.pdf] dla Producentów Rolnych wypełniających samospis internetowo.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Jarosław Babiasz

Wersja XML