Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szlaki Turystyczne

W granicach gminy Bolesławiec znajdują się cztery ciągi krajowych szlaków turystycznych oznakowane kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym oraz międzynarodowy szlak pielgrzymkowy – Droga św. Jakuba.

 1. Szlak żółty:
 1. Szlak zielony:

 1. Szlak niebieski:

 1. Szlak czerwony – szlak II Armii Wojska Polskiego. Prowadzi on wzdłuż trasy przemarszu II Armii Wojska Polskiego przez Dolny Śląsk w 1945 r. od Oleśnicy po Zgorzelec.

 2. Dolnośląska Droga św. Jakuba – stanowiąca fragment europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Odcinek odtworzonej drogi o długości ok. 160 km został otwarty 24 lipca 2005 r. prowadząc z kolegiaty w Głogowie, przez sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-Görlitz, gdzie przez Most Staromiejski łączy się z Ekumeniczną Drogą Pątniczą (Ökumenischer Pilgerweg), przebiegającą przez Saksonię i Turyngię. Na terenie gminy Bolesławiec przebiega z kierunku Tomaszowa Bolesławieckiego - przez Kruszyn – miasto Bolesławiec – Mierzwin – dalej w kierunku Zabłocia i Nowogrodźca. Droga św. Jakuba przebiega obecnie wzdłuż europejskiego korytarza Via Regia, który jest historycznym traktem handlowym, prowadzącym od Hiszpanii do Rosji. Via Regia nazwana również „Drogą Królewską” czy „Wysoką Drogą” nie posiadała jednego, z góry ustalonego przebiegu, zmieniał się on w zależności od sytuacji politycznych czy innych uwarunkowań jak np. powodzie, pożary. Droga św. Jakuba i Via Regia związane są również ze szlakiem wiodącym wzdłuż zabytków sakralnych na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. Via Sacra czyli „Święta Droga” wykorzystuje stare szlaki handlowe i pielgrzymkowe i na obszarze gminy Bolesławiec pokrywa się z Droga św. Jakuba i szlakiem Via Regia.

Ponadto w gminie wytyczone są również szlaki rowerowe:

Wszystkie szlaki są odpowiednio oznakowane. Sieć szlaków rowerowych stale się rozwija umożliwiając aktywne poznawanie lokalnych walorów przyrodniczych i obiektów zabytkowych.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnego przewodnika po szlakach i atrakcjach naszej gminy - aplikacji mobilnej na platformy iOS i Android.

 

Wersja XML