Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Położenie

Położenie geograficzne

Gmina wiejska Bolesławiec położona jest w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Wysokość bezwzględna waha się od 140 m n.p.m. (rzeka Bóbr w pobliżu północnej granicy gminy) do 267,4 m n.p.m. (Stare Jaroszowice). Współrzędne geograficzne wynoszą 51° szerokości geograficznej północnej oraz 15° długości geograficznej wschodniej. Obszar gminy jest silnie rozciągnięty w kierunku południkowym wzdłuż biegu rzeki Bóbr. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 28 849 ha, to jest 288 km2, co stanowi 22,1 % powierzchni powiatu bolesławieckiego oraz 1,4 % powierzchni województwa dolnośląskiego.

Według fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego (1998) gmina Bolesławiec umiejscowiona jest w dwóch prowincjach: Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego, a jednostki te obejmują:

Mezoregion Bory Dolnośląskie – nazwa pochodzi od dużego i zwartego zespołu leśnego zajmującego znaczną część jednostki. Wyróżniono tu 5 mikroregionów, z czego dwa obejmują obszar gminy: Równina Nadbobrzańska, obejmująca płaskie stożki napływowe Bobru i Kwisy, na których występują wydmy oraz Równina Wizowska, część międzyrzecza Bobru i Kwisy, zbudowana z glin morenowych.

Mezoregion Równina Chojnowska – jest to równina morenowa z glebami brunatnymi lub płowymi, zajęta prawie w całości przez pola uprawne.

Mezoregion Pogórze Izerskie – w rejonie gminy Bolesławiec, Pogórze zbudowane z gnejsów i granitów
z żyłami bazaltowymi, zanurza się pod osady morza mioceńskiego oraz piaski i gliny czwartorzędowe.

Mezoregion Pogórze Kaczawskie – w rejonie gminy jednostka ta obejmuje dwa mikroregiony: Dolina Bobru – obejmująca równinny obszar doliny rzeki oraz Pogórze Bolesławieckie – w postaci płaskich, zalesionych pagórków z polami uprawnymi poniżej.

Odległość z Bolesławca do stolicy województwa Wrocławia wynosi około 120 km, natomiast do innych, ważnych miast odległości te wynoszą kolejno:

Ponadto odległość z Bolesławca do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych wynosi:

 

Położenie administracyjne

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku gmina wiejska Bolesławiec wchodzi w skład województwa dolnośląskiego oraz powiatu bolesławieckiego.

Graniczy z gminami:

Wersja XML