Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wywóz odpadów w Gminie Bolesławiec

 

 1. Co muszę wiedzieć na temat wywozu odpadów?

Gmina Bolesławiec odpowiada za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ich transport i zagospodarowanie. Sprawami administracyjnymi zajmuje się Urząd Gminy Bolesławiec a odbiorem, transportem i zagospodarowaniem PPHU „COM-D” Sp. z o.o. w  Jaworze.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (np. domku jednorodzinnego, mieszkania w kamienicy/bloku) położonego na terenie Gminy Bolesławiec lub mieszkasz w nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec i sam podpisujesz umowy na odbiór odpadów, ta informacja jest dla ciebie. Od 1.07.2013 Gmina Bolesławiec przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. Zatem to Gmina zawiera umowy z firmami, które będą zajmować się odbiorem odpadów, a właściciele nieruchomości będą płacić Gminie stałą opłatę w formie podatku za odbiór odpadów komunalnych. Aby poprawnie wyliczyć wysokość opłaty i zgłosić ją Gminie, należy wypełnić i złożyć odpowiednią deklarację w Urzędzie lub za pomocą ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

 

1a. Czy muszę się tym zajmować?


1b. Krok po kroku:

► KROK 1. Wypełnij i złóż deklarację.
Wypełnienie deklaracji służy obliczeniu kwoty, jaką co kwartał należy zapłacić za wywóz odpadów. Jak wypełnić deklarację? Należy ją  wypełnić samodzielnie z objaśnieniami znajdującymi się na 4 stornie deklaracji. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy.

Wypełnioną i podpisaną deklarację składamy  w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, pokój nr 15 (sekretariat).

► KROK 2. Opłaty i segregacja odpadów.
Opłatę, którą wyliczyliśmy w deklaracji, uiszczamy co kwartał na indywidualny rachunek otrzymany od Gminy. Płatność za odbiór odpadów następuje z dołu za kwartał, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, czyli:

1. Opłatę za styczeń, luty i marzec należy wnieść do dnia 15 marca.

2. Opłatę za kwiecień, maj i czerwiec należy wnieść do dnia 15 maja.

3. Opłatę za lipiec, sierpień i wrzesień należy wnieść do dnia 15 września.

4. Opłatę za październik, listopad i grudzień należy wnieść do dnia 15 listopada.

Opłata za gospodarkę odpadami w 2022 roku wynosi:

► KROK 3. Odbiór pojemników.

Wprawdzie zgodnie z przepisami obowiązek uposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady spoczywa na Właścicielu/Zarządcy nieruchomości, to jednak Gmina Bolesławiec w ramach popularyzacji segregacji odpadów użycza jednorazowo komplet pojemników do zbierania i segregacji odpadów, tj. 5 pojemników, po 1 szt. na każdą zbieraną frakcję odpadów.

Pojemniki można odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  otwartego we wtorki, czwartki i soboty od 10.00 do 18.00 zlokalizowanego w miejscowości Łąka 2P (naprzeciwko marketu budowlanego Mrówka).

W przypadku wytwarzania odpadów w gospodarstwie w większej ilości niż pojemność posiadanych pojemników należy we własnym zakresie dokupić pojemnik o odpowiednim kolorze we własnym zakresie. Nie ma ograniczeń ilościowych co do liczby pojemników odbieranych.

Uwaga! Urząd Gminy nie wymienia pojemników zniszczonych i „zużytych” na nowe. Ten obowiązek spoczywa na Właścicielu/Zarządcy nieruchomości.

2. Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla każdej miejscowości w roku 2022 dostępny jest tutaj Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

 

3. Pobierz deklarację.

 

 

Wersja XML