Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Niska emisja

  • Jakimi paliwami nie można palić w piecu ?

    Brak opisu obrazka
    Od 1 lipca 2018r. obowiązuje zakaz stosowania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %.
    Data publikacji: 23-04-2020 08:17
  • Jakimi odpadami nie można palić w piecu ?

    Brak opisu obrazka
    Piec nie jest śmietnikiem. Rzeczy wrzucone do śmietnika zostają zagospodarowane lub zutylizowane w bezpieczny sposób. Odpady wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków znanych z gazów bojowych i pestycydów.
    Data publikacji: 23-04-2020 08:21
  • Spalanie odpadów w piecu to wykroczenie !

    Brak opisu obrazka
    O tym, że spalanie śmieci może odbywać się wyłącznie w zakładach termicznego przekształcania odpadów, czyli spalarniach, a samodzielne spalanie odpadów jest wykroczeniem, mówi art. 191. ustawy z dnia 4 grudnia 2012 roku o odpadach: „kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".
    Data publikacji: 23-04-2020 08:24
  • Jakimi odpadami można palić w piecu ?

    Brak opisu obrazka
    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r., poz. 93) określa m.in. rodzaje odpadów, które można wykorzystywać na cele opałowe.
    Data publikacji: 23-04-2020 09:05
  • Co powinniśmy wiedzieć o jakości węgla ?

    Brak opisu obrazka
    Podstawę prawną systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw stanowi ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw (Dz.U. 2019r., poz. 660).  
    Data publikacji: 23-04-2020 13:24
  • Jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na zdrowie człowieka ?

    Brak opisu obrazka
    Lekarze i naukowcy od kilkudziesięciu lat prowadzą badania nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Niektóre oddziaływania są już bardzo dobrze poznane i opisane, a inne nadal pozostają przedmiotem badań, a dokładne mechanizmy oddziaływania czekają jeszcze na odkrycie.
    Data publikacji: 23-04-2020 08:34
  • Uchwała antysmogowa, co to takiego ?

    Brak opisu obrazka
    W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czym jest uchwała antysmogowa, do kogo jest skierowana, w jakim okresie obowiązuje oraz jakie kary nas czekają za jej nieprzestrzeganie.
    Data publikacji: 23-04-2020 09:32
  • Jakie wymagania stawia uchwała antysmogowa kotłom ?

    Brak opisu obrazka
    W niniejszym artykule wyjaśnimy, jakie kotły można instalować w naszych gospodarstwach domowych i jakie powinny spełniać wymagania.
    Data publikacji: 23-04-2020 10:11
  • Jakie substancje monitoruje PIOS ?

    Brak opisu obrazka
    Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. Badania takie prowadzi specjalistyczna instytucja jaką jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOS).
    Data publikacji: 24-04-2020 11:43
  • Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

    Brak opisu obrazka
    W niniejszym artykule znajdą Państwo linki do obowiązujących obecnie źródeł dofinansowujących działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego.
    Data publikacji: 23-04-2020 08:48
Wersja XML