Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty finansowane ze środków UE

 • Przekazanie laptopów w ramach grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR"

  Plakat projektu z elementami grafiki i tekstem
  W dniu 25 sierpnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Bolesławcu z s. w Kruszynie przekazano laptopy i oprogramowanie.
  Data publikacji: 26-08-2022 10:20
 • Granty PPGR

  Granty PPGR
  Gmina Bolesławiec otrzymała dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
  Data publikacji: 13-05-2022 10:34
 • "Cyfrowa Gmina"

  "Cyfrowa Gmina"
  Gmina Bolesławiec podpisała umowę o powierzenie grantu, dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 100.000,00 zł.
  Data publikacji: 12-05-2022 09:59
 • Aktywna niedziela w Bolesławicach

  Aktywna niedziela w Bolesławicach
  W niedzielę, 8 maja, na nowo otwartym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Bolesławicach odbyła się niecodzienna impreza. Jej hasłem była ”Międzypokoleniowa wspólna aktywność”, a wydarzenie to miało miejsce po raz pierwszy. 
  Data publikacji: 09-05-2022 13:23
 • Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Bolesławicach

  Ikona - Inwestycje.png
  Umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim o przyznanie pomocy na rozbudowę  kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym w Bolesławicach została zawarta 22 listopada br.
  Data publikacji: 26-11-2021 10:44
 • Wycieczka w Karkonosze uczniów z Kruszyna

  Wycieczka w Karkonosze uczniów z Kruszyna
  9 października odbyła się wycieczka w ramach projektu „Otwarty umysł, Twoją szansą na rozwój” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  Data publikacji: 21-10-2020 08:32
 • Projekt grantowy "Zdalna szkoła"

  Ikona - Informacja.png
  Gmina Bolesławiec od kwietnia 2020 r. rozpoczęła realizację projektu w ramach grantowego pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
  Data publikacji: 16-10-2020 07:51
 • Informacja o projekcie „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”.

  Ikona - Informacja.png
  [AKTUALIZACJA 12.12.2019] Gmina Bolesławiec od września 2018 roku realizuje projekt pn. „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 31-01-2019 22:08
 • Wycieczka do Zielonej Góry

  WPZG-wstęp.jpeg
  W ramach realizacji projektu „Otwarty umysł-Twoją szansą na rozwój” uczniowie z Dąbrowy Bolesławieckiej uczestniczyli w wycieczce do Zielonej Góry.
  Data publikacji: 13-12-2019 12:28
 • Wycieczka do ExploraParku w Wałbrzychu

  WEPW-Wstęp.jpeg
  W ramach realizacji projektu „Otwarty umysł-Twoją szansą na rozwój” młodzież szkolna z Kraśnika Dolnego miała okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych pt. „Matematyka w przyrodzie”.
  Data publikacji: 07-11-2019 12:46
Wersja XML